top of page
Integritetspolicy

 

 

 1. Vilka personuppgifter har vi?

  Vi hanterar endast nödvändiga personuppgifter i ärendet, bland annat namn, personnummer och adress.

 2. Vad gör vi med dessa personuppgifter?

  Vi använder endast personuppgifter kopplade till vårt uppdrag.

 3. Vilken laglig rätt stödjer vi oss på vid olika behadlingar av personuppgifter?

  Vi stödjer oss på avtal med kund och gällande lag för att fullgöra våra uppdrag.

 4. Vem har tillgång till personuppgifterna?

  Personuppgifterna hanteras endast av handläggande jurist(-er) på byrån.

 5. När raderar vi personuppgifterna?

     Vi raderar pesonuppgifterna senast 2 år efter avslutat uppdrag.

 

 

Om ni har några ytterligare frågor gällande vår personuppgiftshantering, kontakta Carolina Muskus, dataskyddsombud på byrån.

bottom of page