top of page

Våra specialområden

Nedan följer några av våra specialområden. Vi hjälper Er även med annan juridisk rådgivning och i de fall vår expertis inte räcker till hänvisar vi Er till andra specialister.
Bouppteckning & arvskifte

 

När någon avlidit skall bouppteckning förrättas inom 3 månader efter dödsfallet. Enligt lag skall bouppteckning upprättas skriftligen där samtliga tillgångar & skulder tas upp. Var den avlidne gift eller sambo skall även efterlevandes tillgångar & skulder tas upp.


Kanske viktigast av allt är bouppteckningens betydelse som legitimationshandling där det framgår vilka som är dödsbodelägare och därmed har rätt att företräda dödsboet.

Efter det att bouppteckning regsitrerats skall även ett arvskifte förrättas och enligt lag skall det upprättas en handling som undertecknas av dödsbodelägarna.

 

 

Samboavtal

Med ett samboavtal kan man avtala bort sambolagens regler om bodelning. Det kan vara av avgörande vikt för att t. ex. trygga en ​stor bostadsinvestering vid en separation eller dödsfall.

 

Testamente

 

Vill man säkerställa att ens kvarlåtenskap fördelas på ett visst sätt skall man upprätta ett testamente. Det är ytterst viktigt att testamente upprättas i laga ordning så att det verkligen blir som man har tänkt sig. I de fall testamente inte finns, fördelas arvet enligt lag.


Särskilt viktigt kan det vara för sambor att upprätta testamente, eftersom sambor inte ärver varandra enligt lag. Även makar med särkullbarn bör se över arvsrättsfrågan.

 

Äktenskapsskillnad, samboseparation.

Vid en äktenskapsskillnad ska en bodelning upprättas. I bodelningen ska makarnas tillgångar och skulder tas upp och fördelas i laga ordning, om inte makarna kommer överens om annat.

Vid en samboseparation ska bodelning begäras av någon av parterna inom ett år. Därefter förfaller rätten till bodelning.

Äktenskapsförord

Ett äktenskapsförord upprättas för att göra viss eller all egendom enskilt ägd i ett äktenskap. Vid en eventuell separation behåller makarna vad var och en äger i enlighet med äktenskapsförordet.

 

Vid dödsfall har äktenskapsförordet också stor betydelse.
 

Äktenskapsförord registreras hos Skatteverket.

 

 

Gåva

 

När man ger en gåva bör man helst upprätta ett skrifltigt gåvobrev. Det kan finnas villkor som man vill få med som t ex att gåvan ska vara mottagarens enskilda egendom eller att den inte ska avräknas som förskott på arv.

 

Ibland kan ett skrifltigt gåvobrev vara ett formkrav som t ex vid en fastighetsöverlåtelse. 

 

 

Deklaration

Deklarationer lämnas till Skatteverket. Vi hjälper gärna till med privata inkomstdeklarationer och dödsbodeklarationer.

bottom of page